UX-UI Design

เราใช้ Design Thinking กับทุกโปรเจกต์ของเรา Design Thinking เป็นแนวทางนวัตกรรมที่เป็นระบบเพื่อกำหนดความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองของลูกค้าของคุณ เราคือนักออกแบบ UX-UI และเป้าหมายของเราคือทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นที่น่าพึงพอใจ มีประสิทธิภาพ และราบรื่นมากที่สุด นี่คือความเชี่ยวชาญของเรา และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเราต้องผ่านขั้นตอนดังนี้ เราเริ่มต้นด้วยการวิจัยผู้ใช้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขั้นต่อไปเราใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัยผู้ใช้ จากนั้นกำหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของคุณ และสุดท้าย วิเคราะห์การแก้ไขปัญหา MSS Digital Innovation สร้าง User Journeys เพื่อแสดงให้เห็นถึงกับดักและทางตันที่อาจเกิดขึ้นได้

จากนั้น เราออกแบบหน้าเว็บไซต์โดยใช้ wireframes เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ เราแยกรูปลักษณ์ ความรู้สึก และกระบวนการออกจากสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการบรรลุเป้าหมาย MSS Digital Innovation ทำให้ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบเสมอ

UX-UI
design

Process

Design Thinking

Design thinking เป็นแนวคิดที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เราจึงใช้แนวคิด Human-Centered Design เพื่อปลูกฝังการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง

User research

เราบ่งชี้ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและความต้องการแฝงของลูกค้า และเน้นไปที่ human-centered ความต้องการแฝง คือความต้องการที่ลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าซ่อนอยู่นั้นเอง

User Flows

User Journey Map Visualization ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ เราปรับปรุงความง่ายในการใช้งานและความลื่นไหลของผู้ใช้งานโดยรวม

Responsive

เรากำลังพูดถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ และการออกแบบที่น่าใช้งานและสวยงาม

Usability test

คือการประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการทดสอบกับตัวแทนผู้ใช้งาน เราออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกประเภท

ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบ เราจะปรับแต่งแนวคิด ขั้นตอนนี้หลังจากที่ทีมของเราได้สร้างและเลือกแนวคิดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ เว็บไซต์ต้นแบบจะเป็นแบบจำลองที่มีการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป ขั้นตอนการพัฒนานี้จะให้ข้อเสนอแนะที่คุณรวบรวมจากผู้ใช้ที่สามารถช่วยชี้แนะการพัฒนาได้ ต้นแบบเว็บไซต์สามารถมีการการเปลี่ยนแปลงได้และหลีกเลี่ยงการผูกมัดกับเวอร์ชันเดียวซึ่งอาจไม่เหมาะ และจึงช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากการสังเกตุพลาดไป

การทดสอบความสามารถในการใช้งาน คือ การทดสอบว่าการออกแบบนั้นใช้งานจริงได้ง่ายหรือไม่ เราสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ขณะใช้งานจริง และพิจารณาจากผู้ทดสอบหรือผู้ใช้งานว่ามีประสบการณ์การใช้งานที่ดีหรือไม่ นักออกแบบ UX-UI ของเราจะระบุปัญหาและเสนอวิธีแก้ปัญหา ทั้งนี้วิธีการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาด้วยเช่นกัน

Copyright © 2023 MSS Digital Innovation Co., Ltd - All Rights Reserved